Garantievermogen

Wat is garantievermogen en waarom is het belangrijk?

Het garantievermogen van een onderneming bestaat uit het eigen vermogen plus achtergestelde leningen.

De bank ziet de verhouding garantievermogen vs. balanstotaal als een belangrijke ratio ter bepaling van de solvabiliteit van een onderneming. Ondernemingen met een gezonde solvabiliteit hebben in de regel meer bancaire financieringsmogelijkheden dan ondernemingen met een lage solvabiliteit.

Deze ratio is van belang zodra bij de huisbank een financieringsaanvraag wordt ingediend, bijvoorbeeld ter financiering van een overname, groei of een management buy-out. Bij het behandelen van de financieringsaanvraag kan de bank u verzoeken het garantievermogen te versterken. U kunt dit op meerdere manieren realiseren, zoals:

  • Aandeelkapitaal uit te breiden door het van plaatsen van nieuwe aandelen bij huidige en/of nieuwe aandeelhouders
  • Aantrekken van een achtergestelde lening bij een vreemd vermogensverschaffer

Het aantrekken van kapitaal bij (huidige) aandeelhouders of bij een investeerder is niet altijd wenselijk. Het leidt vaak tot ingewikkelde discussies omtrent waardering, verdeling zeggenschap (wijzigingen in governance structuur) en verwatering. Een dergelijk proces vergtrelatief veel tijd en regelmatig ‘gedoe’ tussen aandeelhouders onderling en directie.

Het aantrekken van een achtergestelde lening is veel eenvoudiger. Het proces is veel korter en de aandeelhouders en directie kunnen één front vormen naar de verstrekker van de lening. Tevens is de invloed op de waardering gering en wordt vaak aangesloten bij de bestaande governance structuur. Een mezzanine lening is een vorm van een achtergestelde lening.

Hoe kan een mezzanine lening uitkomst bieden?

Een mezzanine (letterlijke betekenis: tussenverdieping) is in de kapitaalstructuur van een onderneming gepositioneerd tussen het eigen vermogen en vreemd vermogen. Vanwege het achtergestelde karakter van de mezzanine lening ziet de bank deze vorm van financiering als risicodragend en rekent de bank dit tot het garantievermogen. Dit leidt tot een verbetering van de financieringsmogelijkheden bij de (huis)bank. Daarbij blijven de zekerheden volledig beschikbaar voor de (huis)bank. Een mezzanine lening biedt derhalve een aantrekkelijke mogelijkheid invulling te geven aan een financieringsvraagstuk:

  • Geen discussie over waardering
  • Geen verandering in aandeelhouderssetting en/of governance structuur
  • De slagkracht van aandeelhouders wordt vergroot. Het biedt een extra hefboomwerking, hetgeen een positieve uitwerking heeft op hun rendement
  • Korte doorlooptijd met standaard leningsdocumentatie en een efficiënt due diligencetraject
  • De lening wordt op maat gestructureerd, waarbij flexibiliteit mogelijk is m.b.t. bijvoorbeeld de aflossingsvrije periode en looptijd
  • Fiscaal aftrekbare rente en financieringskosten (versus niet aftrekbare uitkering op cumprefs en/of dividend)

Ofwel: een mezzanine is een dure vorm van lenen, maar een goedkope vorm van kapitaal!

Over Pride Capital Partners

Pride Capital Partners biedt ondernemers die actief zijn in de ICT sector mezzanine leningen met bedragen vanaf € 2.000.000. Lees hier welke ondernemingen wij ondertussen succesvol hebben gefinancierd met een mezzanine lening.

Onze website maakt gebruik van cookies.

Bel me terug

reCAPTCHA is required.

Nieuwsbrief

Aanmelden Nieuwsbrief

reCAPTCHA is required.

Doe de check

Pagina-einde

1. Hoeveel medewerkers heeft uw onderneming?

Pagina-einde *

2. In welke sector bent u actief?

Pagina-einde

3. Wat is de omzet van uw onderneming?

Pagina-einde

4. Wat bent u voornemens te financieren?

Pagina-einde

Bent u benieuwd wat een mezzaninelening in uw situatie kan betekenen?
Laat onderstaand uw gegevens achter en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

U kunt hier meer lezen over enkele praktijkvoorbeelden

reCAPTCHA is required.