Private Debt: de 4 meest gestelde vragen door ondernemers

De populariteit en toepassing van Private Debt in Europa en in Nederland wordt de laatste jaren steeds groter en wint aan populariteit als financieringsvorm. In dit artikel vind je de meest gestelde vragen door ondernemers zoals: Wat houdt Private Debt precies in? Welke vormen worden het meest gebruikt? En wat zijn de grootste verschillen met bancaire financieringen of juist het aantrekken van externe aandeelhouders?

 

1) Wat houdt Private Debt in?

De term ‘Private Debt’ wordt doorgaans toegepast op financieringen die niet door banken worden verstrekt, maar door private en institutionele beleggers via kredietfondsen. Het gaat hier om beleggers die zoeken naar een relatief hoger rendement dat past bij financieringen met een relatief hoger risicoprofiel.

In de afgelopen 10 jaar is een spreekwoordelijk “gat” ontstaan voor niet bancaire financiers om een grotere rol te spelen in de industrie van financieringen. De voortdurende ontwikkeling van regelgeving (Basel III en IV), met als doel de financiële gezondheid van banken te waarborgen, heeft de traditionele bankleningen stevig beïnvloed in de nasleep van de 2009 kredietcrisis. De opkomst van Private Debt is dan ook goed terug te zien in onderstaand figuur. De door Preqin (Preqin data insights) verzamelde data laat een toename zien in het aantal Private Debt fondsen in Europa en het geaccumuleerde opgehaalde kapitaal (CAGR: 21.9%) sinds 2009 tot 2017.

 

2) Wat zijn populaire vormen van Private Debt?

Private Debt komt voor in veel verschillende vormen en maten. Figuur 2 geeft de verhouding weer tussen de mogelijke opbrengsten en het risico die een bepaalde vorm van financieren of investeren met zich mee brengt. Indien een onderneming failliet gaat heeft de bank als schuldeiser de meest preferent positie en staat hij vooraan in de rij bij de curator. Een investeerder (Equity) staat als aandeelhouder juist achteraan in de rij (i.e. Equity is dus achtergesteld t.o.v. alle andere vormen van kapitaal), maar daar tegenover staat wel de potentie op hogere opbrengsten.

 

  • Bank debt: dit zijn financieringen verstrekt door banken die gedekt worden door primaire zekerheden (onderpand). Langlopende bancaire financieringen worden in de regel in 5 jaar lineair afgelost en zijn door het lage risicoprofiel de goedkoopste vorm van kapitaal.
  • (Senior) Direct Lending: dit is de goedkoopste vorm van Private Debt omdat hier vaak gebruik wordt gemaakt van (secundaire) zekerheden wat leidt tot een relatief lager risicoprofiel.
  • Mezzanine financiering: Een mezzanine financiering is vaak achtergesteld bij bancaire financiering en heeft meestal geen zekerheden. Daarom wordt een mezzanine gezien als een versterking van het eigen vermogen en daarmee de solvabiliteit van een onderneming. Vanwege dit hogere risicoprofiel zijn de kosten wel hoger.
  • Distressed debt: Hierbij worden initiële leningen van een onderneming tegen een korting overgenomen omdat deze bedrijven in financiële problemen verkeren.
  • Equity: Dit vertegenwoordigt de aandeelhouders en het eigendom van een onderneming. In het geval van een faillissement worden de aandeelhouders als laatste schuldeiser afgelost. Om deze reden loopt deze vorm van kapitaal het hoogste risico, maar heeft daarmee gepaard ook het hoogste potentiele rendement van elke laag in de kapitaalstructuur.

3) Wat zijn de grootste verschillen met bancaire financieringen?

Uit figuur 2 blijkt dat er een duidelijk verschil is in risico en rendement tussen Private Debt en bancaire financieringen. Toch wordt Private Debt door ondernemers vaak vergeleken met bancaire financiering. In eerste instantie een logische aanname. Het blijft een lening en gaat om een schuldelement op de balans waarover rente moet worden betaald.
Echter, er is geen kredietfonds in Nederland dat probeert te concurreren met een bank en de tarifering daarvan.

“Toch wordt Private Debt vaak met bancaire financiering vergeleken…”

Dit zijn de grootste verschillen:

  • Private Debt kan als aanvullende financiering worden gebruikt. Bij een meerderheid van de transacties, voornamelijk Management Buy-Out (MBO’s) en acquisities, werkt Private Debt aanvullend op een bank. Private Debt wordt daarom vaak geïdentificeerd als ‘aanvullende financiering’ bovenop een bancaire financiering.
  • Kredietfondsen zijn bereid meer risico te lopen dan banken en daarmee dus ook meer schuld te verstrekken dan een bank. Tegen een hogere tarifering uiteraard.
  • Private Debt biedt bijvoorbeeld meer flexibiliteit voor ondernemers. Zo zijn de convenanten (afspraken ter bescherming van de lening) een stuk lichter en hebben bedrijven meestal een langere aflossingsvrije periode, waardoor meer cashflow overblijft voor bijvoorbeeld de financiering van groei.

4) Wat zijn de grootste verschillen met het aantrekken van een investeerder in Equity?

Het feit dat Private Debt als aanvullende financiering op bancaire financiering kan worden gebruikt, betekent ook dat het in veel gevallen kan worden ingezet als alternatief voor het aantrekken van een investeerder in Equity (aandeelhouder). Dit geldt voornamelijk voor mezzaninefinancieringen omdat deze financieringen volledig worden achtergesteld bij de bank en daarom dus het meest tegen Equity aanschurkt.

Als een ondernemer in het verleden (non-bancair) kapitaal nodig had om een transactie te realiseren, dan was de meest logische stap het zoeken naar een investeerder. En ten opzichte van Private Debt heeft dat natuurlijk zo zijn voordelen. Zo betaal je over een investering in Equity geen rentecoupon en bestaat geen aflossingsdruk.

Maar het aantrekken van een aandeelhouder kan ook enkele nadelen met zich meebrengen ten opzichte van Private Debt. Laten we een voorbeeld stellen waarbij een ondernemer op zoek is naar extra kapitaal om zijn groei te versnellen (zie ook: Pride Capital [email protected] Spotzer).

Allereerst, door het uitgeven en het verkopen van aandelen verwateren de bestaande aandeelhouders. Dit verwateringseffect is bij Private Debt marginaal ten op zichtte van een investering omdat een financier, zoals hierboven genoemd, geen aandelen koopt.

“Private Debt is een dure vorm van schuld, maar een goedkope vorm van kapitaal”

Daarbij ontstaat ook regelmatig een waarderingsdiscussie tussen de huidige (verkopende) aandeelhouders en de (kopende) investeerder voor verschillende redenen. Hierbij kan je denken aan uiteenlopende gedachtes over de erkenning van potentiele toekomstige waarde.

Daarnaast kan het aantrekken van een investeerder in Equity zorgen voor grote wijzigingen in governance en zeggenschap binnen de organisatie, zoals bepaalde vetorechten (ontslaan van key-employees) of verkoopclausules.

Bij Private Debt spelen zowel de waarderingsdiscussie als wijzigingen in zeggenschap een aanzienlijk beperktere rol. Doordat het bij Private Debt om een lening gaat, word een financier geen aandeelhouder. Daarmee wordt een discussie over waardering en inspraak veel minder relevant.

“Bij Private Debt spelen zowel de waarderingsdiscussie als wijzigingen in zeggenschap een beperkte rol”

Het laatste grote verschil tussen het aantrekken van Private Debt en Equity zijn de kosten. Op de korte termijn zijn, door de rentebetalingen die gedaan moeten worden, de kosten hoger voor Private Debt. Echter, door het aantrekken van een aandeelhouder wordt meer potentiele upside (toekomstige waarde) weggegeven. Onder de voorwaarde dat een onderneming naar verwachting presteert is het dan ook aannemelijk dat het aantrekken van Private Debt het goedkopere alternatief is voor een investering.

Welke vorm van financiering is nu het beste?
Er is niet één vorm van kapitaal die in elke situatie het beste is. Wel kunnen we stellen dat Private Debt flexibeler is en meer risico kan en wil dragen dan bancaire financiering. Daar staat tegenover dat deze vorm financiering wel duurder is dan een bank. Anderzijds blijft Private Debt, net als bancaire financiering, een schuldelement op de balans ten opzichte van Equity. Maar uitgaande van het idee dat een onderneming naar verwachting presteert, geven ondernemers meer potentiele upside weg bij het aantrekken van aandeelhouders dan bij de toepassing van Private Debt. Private Debt wordt daarom vaak gezien als een dure vorm van schuld, maar een goedkope vorm van kapitaal.

Meer weten?
Heb jij nog steeds vragen over Private Debt of ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden voor jouw onderneming? Neem dan contact op:

Bas Welten
Pride Capital Partners
[email protected]
020-427 42 42

Deel dit bericht:

Onze website maakt gebruik van cookies.

Bel me terug

reCAPTCHA is required.

Nieuwsbrief

Aanmelden Nieuwsbrief

reCAPTCHA is required.

Doe de check

Pagina-einde

1. Hoeveel medewerkers heeft uw onderneming?

Pagina-einde *

2. In welke sector bent u actief?

Pagina-einde

3. Wat is de omzet van uw onderneming?

Pagina-einde

4. Wat bent u voornemens te financieren?

Pagina-einde

Bent u benieuwd wat een mezzaninelening in uw situatie kan betekenen?
Laat onderstaand uw gegevens achter en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

U kunt hier meer lezen over enkele praktijkvoorbeelden

reCAPTCHA is required.