Werkwijze

Een mezzaninelening is een achtergestelde lening die wordt aangewend ter financiering van groei, overnames of management buy-outs. Lees hier meer over wat we financieren en hoe we dat doen.

Wat doen we?

Hoe financieren we?

Waar letten wij op?

Groei

Management buy-out

Overnames

Groei

Wenst u uw groeiplannen te financieren?

Bij de zoektocht naar groeifinanciering loopt u bij de huisbank tegen een grens aan, aangezien de bank het vaak lastig vindt internationale groei te financieren, bijvoorbeeld vanwege beperkte dekkingsmogelijkheden. Daarnaast heeft u als aandeelhouder mogelijk beperkte middelen of heeft u een bredere aandeelhouderssetting waarbij verschillende belangen een rol spelen. Dit kan leiden tot complexe discussies over waardering en verwatering.

Een mezzanine lening biedt dan uitkomst. Deze vorm van financiering biedt u als ondernemer liquiditeit en flexibiliteit zodat u uw groeiplannen kunt waarmaken. Door het achtergestelde karakter blijven de zekerheden beschikbaar voor de huisbank, wordt het garantievermogen versterkt en maakt het de discussie tussen aandeelhouders vele malen eenvoudiger.

Lees hier meer over hoe wij financieren en onze criteria.

Praktijkvoorbeelden

Management buy-out

Denkt u na over bedrijfsopvolging of het laten toetreden van management als aandeelhouder?

Een management buy-out transactie wordt in de regel gefinancierd door een combinatie van vreemd vermogen en inbreng van (toetredende) aandeelhouders. Door optimaal gebruik te maken van vreemd vermogen kunnen aandeelhouders aantrekkelijke rendementen realiseren. Voor het vreemd vermogen kunt u gebruik maken van bancaire financiering (verreweg de goedkoopste vorm van financiering), maar hier zit een maximum aan. Het restant moet op een andere wijze gefinancierd worden. Het is echter niet altijd wenselijk een investeerder aan te trekken, aangezien een investeerder in dit type transactie vaak een meerderheidsbelang wenst.

Een mezzaninelening biedt dan uitkomst. Het is een vorm van vreemd vermogen dat werkt als kapitaal. De hoofdsom is achtergesteld bij bancaire financiering en biedt extra leverage mogelijkheden waardoor u als aandeelhouder in control blijft.

Lees hier meer over hoe wij financieren en onze criteria.

Praktijkvoorbeelden

Overnames

Bent u voornemens een overname te doen en zoekt u hiervoor de optimale financieringsconstructie?

Voor de financiering van een overname kunt u gebruik maken van verschillende bronnen, hetgeen vaak een combinatie van is van vreemd vermogen en inbreng van aandeelhouders. Bancaire financiering is de goedkoopste vorm van financiering. De bank kan vaak echter niet de volledige koopsom financieren, waardoor u aanvullende financiering moet aanwenden. Aandeelhouders hebben niet altijd even diepe zakken en mogelijk kunnen aandeelhouders verschillende belangen hebben.

Een mezzaninelening kan goed als aanvulling op bankfinanciering worden aangewend bij het financieren van een overname. Door optimaal gebruik te maken van vreemd vermogen wordt de transactie voor de aandeelhouders lichter en overzichtelijker.

Lees hier meer over hoe wij financieren en onze criteria.

Praktijkvoorbeelden

De belangrijkste kenmerken van een mezzaninelening zijn:

Minimale hoofdsom is € 2,5M

Looptijd varieert van 2 – 7 jaar, mede afhankelijk van het type transactie

Aflossingsvrije periode

Vergoedingsstructuur bestaat uit een vaste rentecoupon en een succesafhankelijke vergoeding (Equity Kicker of Closing End Fee)

Waarom een mezzaninelening?

Een mezzanine heeft vele voordelen en biedt flexibiliteit voor u als ondernemer.
Wij denken mee in uw financieringsaanvraag en bieden snel duidelijkheid. Ook hanteren wij korte doorlooptijden en vindt afronding plaats binnen 4 – 6 weken na bereiken van overeenstemming over de voorwaarden van de lening.

De belangrijkste voordelen op een rijtje:

  • Achtergesteld bij de bank, waardoor het garantievermogen wordt verhoogd en de financieringsmogelijkheden bij de huisbank verbeteren
.
  • Geen beslag op zekerheden (ofwel alle zekerheden blijven beschikbaar voor de huisbank)
.
  • Geen bedreiging voor bestaande relatie met huisbank (alles blijft zoals het is)
.
  • Rentebetalingen en financieringskosten zijn aftrekbaar van de belastbare winst (in tegenstelling tot dividend)
.
  • Geen verwatering van aandelenbelangen (behoudens het effect van de Equity Kicker) en geen exit dwang
.
  • Zo min mogelijk veranderingen in bestaande governance structuur en aandeelhoudersovereenkomst
.
  • Standaard lening documentatie in combinatie met een efficiënt ‘due diligence’ traject. Dus een snelle doorlooptijd in een overzichtelijk traject.

Sector focus ICT

Benelux & DACH

> 20 werknemers

Omzet > € 3M

Winstgevende groei

Meerdere aandeelhouders

Wilt u weten of u binnen onze focus past?

Doe de test

Pagina-einde

1. Hoeveel medewerkers heeft uw onderneming?

Pagina-einde *

2. In welke sector bent u actief?

Pagina-einde

3. Wat is de omzet van uw onderneming?

Pagina-einde

4. Wat bent u voornemens te financieren?

Pagina-einde

Bent u benieuwd wat een mezzaninelening in uw situatie kan betekenen?
Laat onderstaand uw gegevens achter en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

U kunt hier meer lezen over enkele praktijkvoorbeelden

Onze website maakt gebruik van cookies.

Bel me terug

Nieuwsbrief

Aanmelden Nieuwsbrief

Doe de check

Pagina-einde

1. Hoeveel medewerkers heeft uw onderneming?

Pagina-einde *

2. In welke sector bent u actief?

Pagina-einde

3. Wat is de omzet van uw onderneming?

Pagina-einde

4. Wat bent u voornemens te financieren?

Pagina-einde

Bent u benieuwd wat een mezzaninelening in uw situatie kan betekenen?
Laat onderstaand uw gegevens achter en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

U kunt hier meer lezen over enkele praktijkvoorbeelden